fragment fundamentu

 

Ossówno 

  gmina: Wierzbno 

  powiat: Węgrów


Wyświetl większą mapę

Według wpisu w Krajowym Rejestrze Zabytków: „ruiny dworu obronnego, XVI, nr rej.: 627 z 4.04.1962.”

Obiekt: prawdopodobnie murowany, z cegły

Historia: Miejscowość była własnością Prusów Ossowińskich (to oni założyli pobliskie miasteczko Dobre, uzyskawszy w tej sprawie przywilej króla Zygmunta Starego), dla których na przełomie XV i XVI wieku pobudowano dwór obronny. Obiekt ten znajdował się w widłach rzeki Osownicy i wpływającej do niej strugi, tworzących naturalnie dość strome skarpy, z pozostałych stron widoczne są jeszcze pozostałości fos. Według jednego z mieszkańców Ossówna – ściany dworu rozebrano zaraz po II wojnie, fundamenty i to, co jeszcze zostało – dwa lata temu.

Styl architektoniczny: dwór obronny

Stan zachowania: Na niedużym wzniesieniu, otoczonym resztami fosy (zapełnionej gruzem), widnieją fragmenty fundamentów kamienno-ceglanych, o słabo widocznym zarysie prostokąta. Na prawdopodobnym dawnym majdanie stoi obecnie przydrożna kapliczka.

Własność: prywatna 

Aktualne zagospodarowanie: teren w większości został sprzedany na działki letniskowe

Ostatnia wizyta ekipy Stowarzyszenia "Pospolite Ruszenie": 23.04.2009.

Bibliografia dotycząca obiektu:
- Terpiłowski J., Sto dworów Mazowsza, Warszawa, 2009.

- Zamki Mazowsza - www.odyssei.com
  

Zobacz inne dwory na stronie:

                                   Kapliczka

Opracowanie projektu, treść, fotografie - Stowarzyszenie "Pospolite Ruszenie", 2009