Strzyżew

gmina: Kampinos

powiat: warszawski zachodni


Wyświetl większą mapę

Według wpisu w Krajowym Rejestrze Zabytków: „zespół dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: 1109/611/62 z 4.04.1962: dwór, park”

Obiekt: wedle rejestru był murowany, obecnie ruiny

Historia:  W I połowie XVII wieku właścicielem Strzyżewa był Mikołaj Łayszczewski, podstarosta sochaczewski, pisarz ziemi sochaczewskiej, przez długie lata starosta łowicki, a od 1645 kasztelan sochaczewski. Od 1684 roku nowym właścicielem został Aleksander Kowalkowski, major lejbgwardii królewskiej. W 1697 roku sprzedał Strzyżew Dionizemu Romanowiczowi, pisarzowi Wielkiego Księstwa Litewskiego. Począwszy od 1711 roku dobrami gospodarowała rodzina Zembrzuskich. Do 1729 roku Karol i Helena, następnie razem Józef i Antoni, wreszcie samodzielnie ten drugi. Dobra Strzyżewa pod koniec XVIII wieku znajdowały się w posiadaniu Jakuba Zembrzuskiego, miecznika sochaczewskiego. Wszystkich dymów wówczas było 14, tj. domów posiadających kominy. W 1805 roku wieś spłonęła, rok później taki sam los spotkał zabudowania folwarku. W latach 1833-42 folwarkiem gospodarowała Marianna Henneberg. Kolejnym właścicielem dóbr został Adam Lasocki z Brochowa. W wieku XX majątkiem gospodarował Michał Żukotyński.
Dwór stoi na skraju stromego brzegu rzeki Utraty. Został zbudowany w II połowie XVIII wieku. Obecnie w rękach prywatnych. Do chwili obecnej - mimo że z dworu zostały jedynie ruiny - nie zmieniono wpisu w Krajowym Rejestrze Zabytków.

Styl architektoniczny:  Pozostałość dworu parterowego, nakrytego dachem polskim, pierwotnie z drewnianym gankiem poprzedzającym wejście, o ośmiu słupach zwieńczonych wysokim trójkątnym frontonem. Od ogrodu podcień o pięciu słupach.

Stan zachowania: Dwór w kompletnej ruinie. Park zdziczały i częściowo zdewastowany.

Własność: prywatna 

Aktualne zagospodarowanie: Opuszczone ruiny.

Ostatnia wizyta ekipy Stowarzyszenia "Pospolite Ruszenie": 20.04.2009.

Bibliografia dotycząca obiektu:
- Gozdowski P., Dwory szlacheckie powiatu sochaczewskiego w XVIII i XIX wieku,
http://dwory_sochaczewskie.webpark.pl/Strzyz.htm
- Jaroszewski T., Baraniewski W., Po pałacach i dworach Mazowsza, cz. I, Warszawa 1998.

- Libicki P., Libicki M., Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009.

- Terpiłowski J., Sto dworów Mazowsza, Warszawa 2009.

Zobacz inne dwory na stronie:

Opracowanie projektu, treść, fotografie - Stowarzyszenie "Pospolite Ruszenie", 2009