Dwór od frontu

 
Podkampinos


gmina: Leszno

powiat: warszawski zachodni


Wyświetl większą mapę

Według wpisu w Krajowym Rejestrze Zabytków: „zespół dworski, pocz. XX, nr rej.: 1532 z 28.09.1992: dwór, drewn. (tynkowany); park z 2 alejami dojazdowymi”

Obiekt: drewniany, otynkowany

Historia:  Wieś zwana niegdyś Krubiec lub Krubice. Pod koniec XVIII wieku własność Rusieckich, w tym w 1783 roku Jana Rusieckiego, podstolego sochaczewskiego. Pod koniec lat dwudziestych XX wieku właścicielami majątku byli Władysław i Jan Kondratowiczowie. W 1947 r. odebrany przez władze komunistyczne prawowitym właścicielom, przez lata pozostawał w rękach gminy, pełniąc rozmaite funkcje i stopniowo niszczejąc. Obecnie w posiadaniu spadkobierców przedwojennych właścicieli.

Styl architektoniczny: Dwór wzniesiony na początku XX wieku nad malowniczym brzegiem Utraty (prawdopodobnie na miejscu wcześniejszego dworu) dla Władysława i Jana Kondratowiczów. Prosty, parterowy, kryty czterospadowym dachem. Zbudowany na wzór XVII-wiecznej siedziby średniozamożnej szlachty.

Stan zachowania: Dwór w bardzo złym stanie, wymaga natychmiastowego remontu. Zaniedbany park. 

Własność: prywatna 

Aktualne zagospodarowanie: na cele mieszkalne, obecni właściciele myślą o sprzedaży dworu.  

Ostatnia wizyta ekipy Stowarzyszenia "Pospolite Ruszenie": 20.04.2009.

Bibliografia dotycząca obiektu:
- Libicki P., Libicki M., Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009.
- Terpiłowski J., Sto dworów Mazowsza, Warszawa 2009.

Zobacz inne dwory na stronie:

Ganek Elewacja boczna

 

 

 

Opracowanie projektu, treść, fotografie - Stowarzyszenie "Pospolite Ruszenie", 2009