Elewacja boczna

 
Łazy

gmina: Kampinos

powiat: warszawski zachodni


Wyświetl większą mapę

Według wpisu w Krajowym Rejestrze Zabytków: „zespół dworski, ob. nr 54, 2 poł. XIX, nr rej.: A-661 z 10.09.1998: oficyna, park”

Obiekt: murowany z cegły, otynkowany

Historia:  W II połowie XVIII wieku dobra Łazy należały do Onufrego Bromirskiego, herbu Pobóg, starosty płockiego i płońskiego. W latach osiemdziesiątych XIX wieku przeszły w ręce Gustawa Karnkowskiego. W okresie międzywojennym folwarkiem gospodarował Stanisław Karnkowski. Przypomina o nim tablica z inskrypcją umieszczona w cokole figury Chrystusa, stojąca w parku: “Za ocalenie Łazów dnia 13 maja 1915 roku Najśw. Sercu Jezusowemu pomnik ten poświęca Stanisław Karnkowski”.
Pierwotny dwór zbudował Onufry Bromirski. Była to drewniana, parterowa budowla z gankiem w części frontowej. Gustaw Karnkowski dwór rozbudował. Wzniesiono piętrowe dobudówki. W latach trzydziestych XX wieku unowocześnił i odrestaurował budynek Stanisław Karnkowski. Po wojnie mieściła się w nim szkoła podstawowa. W 1948 i w 1968 roku dwór został częściowo rozebrany. Pozostał tylko trzyosiowy fragment skrajny zwieńczony od frontu i od ogrodu szczytami o charakterze barokowym. Obecnie trwa odbudowa dworu w jego dawnej postaci.

Styl architektoniczny: Budynek piętrowy na planie prostokąta. Od frontu i od ogrodu zwieńczony szczytami o charakterze barokowym. Dach dwuspadowy kryty papą. Wejście do dworu poprzedza kolumnowy portyk.

Stan zachowania: w trakcie gruntownego remontu. 

Własność: prywatna 

Aktualne zagospodarowanie: budynek w trakcie remontu. 

Ostatnia wizyta ekipy Stowarzyszenia "Pospolite Ruszenie": 19.04.2009.

Bibliografia dotycząca obiektu:
- http://dwory_sochaczewskie.webpark.pl/lazy.htm
- Jaroszewski T.S., Baraniewski W., Po pałacach i dworach Mazowsza, cz. I, Warszawa 1995.
- Libicki P., Libicki M., Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009.
- Terpiłowski J., Sto dworów Mazowsza, Warszawa 2009.

Zobacz inne dwory na stronie:

Opracowanie projektu, treść, fotografie - Stowarzyszenie "Pospolite Ruszenie", 2009