Dwór od frontu

 
Kampinos


gmina: Kampinos

powiat: warszawski zachodni


Wyświetl większą mapę

Według wpisu w Krajowym Rejestrze Zabytków: „zespół dworski, XVIII, nr rej.: A-465 z 4.04.1962: dwór, park”

Obiekt: murowany z cegły, otynkowany

Historia:  Dwór w Kampinosie wzniesiony został w II ćwierci XIX wieku dla Adama Brońca, wielkiego marszałka cesarsko-królewskiego dworu polskiego i jego żony Marianny z Dornowskich. W okresie międzywojennym znajdowało się tam przedszkole oraz pensjonat letni personelu nauczycielskiego, uczniów gimnazjum i seminarium Z. Wołoskiej. W roku 1933 z okazji rocznicy powstania styczniowego zorganizowano uroczystość, na którą przybył Ignacy Mościcki (pamiątkowa tablica wmurowana w  ścianę dworu upamiętnia mieszczący się tu sztab powstańczy Zygmunta Padlewskiego, naczelnika wojskowego województwa płockiego, straconego przez władze carskie). Po wojnie do lat 90. XX wieku dworek pełnił funkcję schroniska PTTK. Obecnie własność prywatna.

Styl architektoniczny: Budynek późnoklasycystyczny. Zbudowany na planie prostokąta. Od frontu  ganek z kolumnami. Podtrzymują one taras i wystawkę zwieńczoną trójkątnym frontonem. Naroża domu ujęte zostały parami pilastrów toskańskich. Funkcję dekoracyjną pełnią również profilowane obramienia okien. Czterospadowy dach kryty gontem.

Stan zachowania: Dwór po gruntownym remoncie, stan bardzo dobry. 

Własność: prywatna 

Aktualne zagospodarowanie: rezydencja  

Ostatnia wizyta ekipy Stowarzyszenia "Pospolite Ruszenie": 19.04.2009.

Bibliografia dotycząca obiektu:
- Gozdowski P., Dwory szlacheckie powiatu sochaczewskiego w XVIII i XIX wieku; http://dwory_sochaczewskie.webpark.pl/kampin.html

- Jaroszewski T., Baraniewski W., Po pałacach i dworach Mazowsza, cz. I, Warszawa 1995.
- Libicki P., Libicki M., Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009.
- Terpiłowski J., Sto dworów Mazowsza, Warszawa 2009.

Zobacz inne dwory na stronie:

Opracowanie projektu, treść, fotografie - Stowarzyszenie "Pospolite Ruszenie", 2009