Warszawa 

  dzielnica: Praga Południe 

  ul. Grochowska 64/68


Wyświetl większą mapę

Według wpisu w Krajowym Rejestrze Zabytków: "dworek, ul. Grochowska 64/68, XVIII/XIX, nr rej.: 167 z 1.07.1965"

Obiekt: dwór murowany z cegły, otynkowany

Historia: Przyjął się pogląd, że w czasie bitwy o Olszynkę Grochowską, dnia 25 lutego 1831 roku, miała się tu znajdować kwatera główna sztabu wojsk polskich, których dowódcą był gen. Józef Chłopicki. Do rozpowszechnienia tej legendy przyczynił się Stanisław Wyspiański, którego dramat "Warszawianka" rozgrywa się we wnętrzu dworku grochowskiego. Najprawdopodobniej jednak kwatera gen. Chłopickiego mieściła się po drugiej stronie stronie ul. Grochowskiej w nieistniejącym już drewnianym dworku lub karczmie, w rejonie obecnych ulic Zamienieckiej i Tarnowieckiej. Natomiast ten dworek grochowski wybudowano dla przemysłowca szwedzkiego pochodzenia - Karola Osterloffa, pochodzi z czasów późniejszych; zazwyczaj wymienia się rok 1836. Jest wielce prawdopodobne, że zbudowano go na fundamentach powstałego ok. 1780 r. dworku prymasa Poniatowskiego. Do wybuchu I wojny światowej dworek często zmieniał właścicieli. W sierpniu 1915 r., zaraz po ustąpieniu Rosjan z Warszawy, w dworku powstała jedna z pierwszych w stolicy polskich szkół. W 1918 r. założono w nim sierociniec prowadzony przez metodystów. Nie remontowany przez dłuższy czas budynek niszczał i w 1924 r. postanowiono go rozebrać. Dzięki staraniom powstałego w 1916 r. Towarzystwa Przyjaciół Grochowa decyzję tę cofnięto, zaś dworek nabył poseł i prezes organizacji przemysłowców "Lewiatan" - Andrzej Wierzbicki, z którego polecenia przeprowadzono gruntowną restaurację budynku. Po wojnie własność Skarbu Państwa. Od roku 1974 w dworku mieści się Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Juliusza Zarębskiego.

Styl architektoniczny: klasycystyczny, piętrowy budynek

Stan zachowania: Bardzo dobry, po remoncie.

Własność: Skarbu Państwa

Aktualne zagospodarowanie: Państwowa Szkoła Muzyczna

Ostatnia wizyta ekipy Stowarzyszenia "Pospolite Ruszenie": 26.04.2009.

Bibliografia dotycząca obiektu:
- http://spiszabytkow.um.warszawa.pl/ZabytkiWarszawy/

- Terpiłowski J., Sto dworów Mazowsza, Warszawa, 2009.

Zobacz inne dwory na stronie:

Opracowanie projektu, treść, fotografie - Stowarzyszenie "Pospolite Ruszenie", 2009