Dwór od frontu

 

Kurowice

gmina:
Sabnie

powiat: Sokołów Podlaski


Wyświetl większą mapę

Według wpisu w Krajowym Rejestrze Zabytków: „zespół dworski, rej.: A-339 z 30.12.1983: dwór; spichlerz; park; folwark, nr rej.: A-437 z 9.09.1994: oficyna; stodoła; stróżówka; chlewnia; 2 obory; 2 kapliczki”

Obiekt: murowany z cegły, otynkowany

Historia: O tym, że w Kurowicach istniał rozległy majątek, świadczą już  piętnastowieczne zapiski. Pierwszymi jego właścicielami byli Kurowiccy. Od XVI do XVIII w. dziedziczyli tu kolejni przedstawiciele tego rodu, a dobra stopniowo ulegały rozdrobnieniu. Dopiero chorąży podlaski Maurycy Kurowicki (1769-1780) rozpoczął próbę skupienia majątku w jednej gałęzi rodu. Jednak jego syn Władysław nie zamierzał w Kurowicach gospodarować i sprzedał majątek wbrew woli ojca, zawartej w testamencie. Nabywcą był sędzia Franciszek Zaleski, który gospodarował w Kurowicach do 1805 roku. Nowy gospodarz, Józef Grzybowski, z powodu bankructwa został zmuszony do zlicytowania dóbr w 1828 roku.  Wówczas Kurowice nabył Franciszek Taszycki jako wiano dla swej córki Emilii z Taszyckich Trębickiej.  W połowie XIX wieku wybudowano dla niej murowany dwór. Stojący obok drewniany wówczas rozebrano. Trębiccy herbu Ślepowron gospodarowali w Kurowicach do 1939 roku. Podczas II wojny światowej dobra zajęli na swoje potrzeby okupanci. W 1944 r. nowa władza ludowa przeznaczyła majątek do parcelacji. Pomiędzy chłopów rozdzielono 200 ha, pozostałe 400 ha oraz budynki zostały przeznaczone na Państwowe Gospodarstwo Rolne.

Styl architektoniczny: klasycystyczny, parterowy dwór, kryty czterospadowym dachem. Na skraju elewacji frontowej po obu stronach jednoosiowe ryzality. Dwór w Kurowicach jako jeden z nielicznych nie został wzbogacony z początkiem XX wieku ani później kolumnowym gankiem, co było (i jest) częstą praktyką.

Stan zachowania: dwór w trakcie remontu

Własność: prywatna

Aktualne zagospodarowanie: budynek w trakcie remontu, folwark z zapleczem rolniczym 

Ostatnia wizyta ekipy Stowarzyszenia "Pospolite Ruszenie": 24.04.2009.

Bibliografia dotycząca obiektu:
- Libicki P., Libicki M., Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009.
-Terpiłowski J., Sto dworów Mazowsza, Warszawa 2009.

- http://www.zsokolowa.com - Tropami Tajemnic Ziemi Sokołowskiej.

Zobacz inne dwory na stronie:

Dwór w całej okazałości

Opracowanie projektu, treść, fotografie - Stowarzyszenie "Pospolite Ruszenie", 2009