Żdżarów


gmina: Sochaczew

powiat: Sochaczew


Wyświetl większą mapę

Według wpisu w Krajowym Rejestrze Zabytków: „zespół dworski, 2 poł. XIX, 1900: dwór, nr rej.: 597 z 28.07.1983, park, nr rej.: 509 z 8.11.1978”

Obiekt: murowany z cegły

Historia:  Wieś Żdżarów wymieniana jest w dokumentach od XVI wieku. W końcu XVIII wieku własność Kuczborskich, na przełomie XIX i XX wieku, aż do 1937 roku - Grzybowskich, później Śliwczyńskich. Podczas okupacji dobra zajął Niemiec Kreisland Nissen. Po drugiej wojnie światowej w dworze mieściła się szkoła rolnicza. Następnie budynek przeszedł na własność PGR i został adaptowany na biuro. Obecnie - własność prywatna.

Styl architektoniczny: Obecny dwór zbudowany na miejscu poprzedniego, drewnianego. Budynek parterowy, podpiwniczony. Nieregularny, na wydłużonym planie, z trójosiową częścią piętrową, z czworoboczną wieżą w narożniku północno-wschodnim. Na osi posiada piętrowy ryzalit. Przed zachodnią częścią taras otoczony drewnianą balustradą. Dachy naczółkowe, kryte są blachą. Budynek bardziej przypomina miejską willę z początków XX wieku niż tradycyjną ziemiańską siedzibę.

Stan zachowania: Dwór w złym stanie, wymaga natychmiastowego remontu.

Własność: prywatna  

Aktualne zagospodarowanie: pustostan

Ostatnia wizyta ekipy Stowarzyszenia "Pospolite Ruszenie": 21.04.2009.

Bibliografia dotycząca obiektu:
- Gozdowski P., Dwory szlacheckie powiatu sochaczewskiego w XVIII i XIX wieku, http://dwory_sochaczewskie.webpark.pl/zdzar.htm
- Jaroszewski T., Baraniewski W., Po pałacach i dworach Mazowsza, cz. I, Warszawa 1998.
- Libicki P., Libicki M., Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009.
- Terpiłowski J., Sto dworów Mazowsza, Warszawa 2009.

Zobacz inne dwory na stronie:

Opracowanie projektu, treść, fotografie - Stowarzyszenie "Pospolite Ruszenie", 2009