Sochaczew Chodaków


gmina: Sochaczew

powiat: Sochaczew


Wyświetl większą mapę

Według wpisu w Krajowym Rejestrze Zabytków: „zespół dworski, ul. Chopina 164, 1 poł. XIX, XX, nr rej.: 602/62 z 4.04.1962: dwór, park, nr rej.: 46/602 z 5.05.1980”

Obiekt: murowany z cegły, otynkowany

Historia:  Wieś Chodaków istniała już w I połowie XV wieku. Według Lustracji z 1564 roku była wsią ziemiańską panów Zilazów. W XVII wieku stanowiła własność Lasockich. Majątkiem gospodarował wówczas Adam Franciszek Lasocki, starosta i podkomorzy zakroczymski, który przekazał majątek synowi Józefowi. W XVIII wieku w rękach Skarżyńskich. Na początku XX wieku właścicielem majątku był Tadeusz Ostrzewicz.  A w końcu lat dwudziestych dobra podzielono pomiędzy Mieczysława Podczaskiego i Józefa Korca. Po II wojnie światowej we dworze były mieszkania komunalne. W roku 1952 lokatorzy zostali wykwaterowani, a budynek zamieniono na Ośrodek Zdrowia. Obecnie dwór stoi pusty.

Styl architektoniczny:  Dwór ukształtowany w dwudziestoleciu międzywojennym, z wykorzystaniem murów wcześniejszego dworu, powstałego w XIX wieku. Budynek skomponowany w stylu dworkowym, o przeważającej liczbie elementów klasycystycznych. Składa się z prostokątnej części parterowej i dostawionej do niej prostopadle piętrowej. Budynek piętrowy założony jest na planie prostokąta, z ryzalitem na osi zwieńczonym trójkątnym frontonem. Budynek ten posiada boniowane naroża. Całość pokrywa czterospadowy dach o niewielkim nachyleniu. Część parterowa również posiada portyk. Składa się on z czterech kolumn toskańskich, które podtrzymują taras pierwszego piętra. Część parterową pokrywa dach czterospadowy, przerwany wysoką facjatą. Park dworski przekształcono na skwer miejski. Ze starego układu kompozycyjnego zieleni zachowały się stare lipy traktu prowadzącego z Chodakowa do Żelazowej Woli.

Stan zachowania: Dwór opuszczony, w złym stanie. 

Własność: Skarbu Państwa. 

Aktualne zagospodarowanie: pustostan

Ostatnia wizyta ekipy Stowarzyszenia "Pospolite Ruszenie": 21.04.2009.

Bibliografia dotycząca obiektu:
- Gozdowski P., Dwory szlacheckie powiatu sochaczewskiego w XVIII i XIX wieku, http://dwory_sochaczewskie.webpark.pl/chodak.htm
- Jaroszewski T., Baraniewski W., Po pałacach i dworach Mazowsza, cz. I, Warszawa 1998.
- Libicki P., Libicki M., Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009.
- Terpiłowski J., Sto dworów Mazowsza, Warszawa 2009.

Zobacz inne dwory na stronie:

Opracowanie projektu, treść, fotografie - Stowarzyszenie "Pospolite Ruszenie", 2009