Rokotów


 gmina: Nowa Sucha

powiat: Sochaczew


Wyświetl większą mapę

Według wpisu w Krajowym Rejestrze Zabytków: „zespół dworski, 1 poł. XIX, XX, nr rej.: 202/84/58 z 10.05.1958: dwór z oficyną, park, nr rej.: 569 z 20.06.1981”

Obiekt: murowany

Historia:  Pod koniec XVIII wieku Rokotów stanowił własność Józefy z Chmieleckich Cybulskiej i Antoniny Chmieleckiej. Na początku XIX wieku należał do Józefa Netrebskiego - radcy stanu Królestwa Polskiego. Dla niego wzniesiono dwór, który został przebudowany około roku 1870 przez kolejnego właściciela - Józefa Naimskiego. Po II wojnie światowej mieściła się tu szkoła podstawowa, którą w 1970 roku przeniesiono ze względu na zły stan techniczny budynku. Obecnie zespół dworski stanowi własność prywatną.

Styl architektoniczny: Dwór w stylu klasycystycznym. Budynek parterowy z mieszkalnym poddaszem. Nakryty czterospadowym dachem, z portykiem złożonym z dwóch jońskich kolumn. Od ogrodu - manierystyczna attyka ze sterczynami na narożach i taras. Od południa oficyna na planie kwadratu, piętrowa, nakryta dachem namiotowym, połączona z dworem krytą galeryjką na arkadach.

Stan zachowania: Dom i oficyna w trakcie remontu.

Własność: prywatna

Aktualne zagospodarowanie: siedziba wiejska, funkcjonująca z założeniem folwarcznym.

Ostatnia wizyta ekipy Stowarzyszenia "Pospolite Ruszenie": 21.04.2009.

Bibliografia dotycząca obiektu:
- Gozdowski P., Dwory szlacheckie powiatu sochaczewskiego w XVIII i XIX wieku, http://dwory_sochaczewskie.webpark.pl/rokot.htm
- Jaroszewski T.S., Baraniewski W., Po pałacach i dworach Mazowsza, cz. I, Warszawa 1995.
- Libicki P., Libicki M., Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009.
- Terpiłowski J., Sto dworów Mazowsza, Warszawa 2009.
- Żurowski T., Rokotów pow. sochaczewski, “Z otchłani wieków”, Warszawa 1965, z.1.

Zobacz inne dwory na stronie:

Opracowanie projektu, treść, fotografie - Stowarzyszenie "Pospolite Ruszenie", 2009