Nowe Paski

gmina: Teresin

powiat: Sochaczew


Wyświetl większą mapę

Według wpisu w Krajowym Rejestrze Zabytków: „ zespół dworski, XIX, XX: dwór, nr rej.: 621 z 28.07.1983, park, nr rej.: 507 z 8.11.1978 i z 7.09.1999”

Obiekt: murowany z cegły, otynkowany

Historia:  W XVI wieku Paski były własnością niejakiej pani Pasikońskiej. W XIX wieku należały do klucza Łazowskiego. Pod koniec stulecia zostały wydzielone dla Władysława Karnkowskiego. Słownik geograficzny podaje, że dobra Paski posiadały łącznie 549 mórg, w tym gruntów ornych i ogrodów 456, łąk 65, lasów 5. Do końca II wojny światowej majątek pozostawał w rękach rodziny Karnkowskich Po 1945 roku dwór został zdewastowany, następnie odremontowany oraz zamieniony na szkołę. Obecnie w rękach prywatnych.

Styl architektoniczny: Obiekt nosi cechy klasycystyczne. Budynek parterowy, nakryty czterospadowym dachem, z płytkimi ryzalitami skrajnymi i płytkim piętrowym ryzalitem środkowym, zwieńczonym trójkątnym szczytem dwuspadowego daszku. W międzywojniu dobudowano dwukolumnowy ganek, wspierający balkon. Od ogrodu także występuje ryzalit, poprzedzony portykiem. W ryzalicie od strony ogrodu, na wysokości parteru i piętra znajdują się szerokie czwórdzielne okna. W czasie ostatniego remontu zmieniono dach na mansardowy oraz dodano dwie dodatkowe kolumny przy ganku.

Stan zachowania: Dwór po gruntownym remoncie, stan bardzo dobry.

Własność: prywatna 

Aktualne zagospodarowanie: rezydencja

Ostatnia wizyta ekipy Stowarzyszenia "Pospolite Ruszenie": 21.04.2009.

Bibliografia dotycząca obiektu:
- Gozdowski P., Dwory szlacheckie powiatu sochaczewskiego w XVIII i XIX wieku, http://dwory_sochaczewskie.webpark.pl/paski.htm
- Libicki P., Libicki M., Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009.
- Terpiłowski J., Sto dworów Mazowsza, Warszawa 2009.

Zobacz inne dwory na stronie:

Opracowanie projektu, treść, fotografie - Stowarzyszenie "Pospolite Ruszenie", 2009