Gradów


gmina: Nowa Sucha

 powiat: Sochaczew


Wyświetl większą mapę

Według wpisu w Krajowym Rejestrze Zabytków: „zespół dworski, XIX-XX: dwór, nr rej.: 610 z 28.07.1983, park, nr rej.: 537 z 5.05.1980”

Obiekt: murowany z cegły, otynkowany

Historia:  Wieś Gradów istniała już w XV wieku, jej pierwszym panem był Borzym z Gradowa, stolnik sochaczewski. Od lat 80. XIX wieku właścicielem dóbr w Gradowie był Bolesław Hieronim Józef Zieliński, dla którego w 1880 roku pobudowano dwór (data w zwieńczeniu lewego ryzalitu elewacji frontowej). Do końca II wojny światowej posiadłość znajdowała się w rękach rodziny Zielińskich. W 1945 roku dwór został kompletnie zniszczony przez wojska radzieckie, a reszty dewastacji dokonali miejscowi rabusie. Dwór przeszedł na własność gminy, która dokonała jego remontu i w 1960 roku przekazała w “zarząd i użytkowanie” Polskiemu Związkowi Łowieckiemu, w którego gestii pozostaje do dziś.

Styl architektoniczny: Eklektyczny - bardzo popularny na Mazowszu pod koniec XIX wieku, polegający na swobodnym łączeniu i przetwarzaniu w ramach jednej budowli form charakterystycznych dla różnych stylów. Dwór w Gradowie łączy elementy klasycyzmu, renesansu i manieryzmu. Jest to budowla nieregularna, parterowa, z mieszkalnym poddaszem, nakryta dachami dwuspadowymi. W elewacji frontowej, nie pośrodku - jak zwykle, lecz z boku portyk złożony z dwóch kolumn toskańskich, podtrzymujący taras zwieńczony trójkątnym szczytem. Charakterystyczne dwa frontowe ryzality - smukły, jednoosiowy z zamkniętym półkoliście oknem oraz szerszy, boczny, zwieńczony dziwaczną formą, przypominającą renesansową attykę.
Dwór z parkiem i stawami położony jest na prawym brzegu rzeki Suchej.
Północną granicę parku stanowi linia stawów. Przed dworem znajduje się owalny podjazd z klombem, otoczonym żywopłotem. Z tyłu za dworem znajduje się warzywnik i łąka. Pozostała część parku porośnięta jest krzewami i drzewami liściastymi. Są to pozostałości parku krajobrazowego z I połowy XIX wieku.

Stan zachowania: Dwór i park dość zaniedbane. 

Własność: Polskiego Związku Łowieckiego  

Aktualne zagospodarowanie: siedziba Polskiego Związku Łowieckiego - Ośrodek Hodowli "Gradów"

Ostatnia wizyta ekipy Stowarzyszenia "Pospolite Ruszenie": 20.04.2009.

Bibliografia dotycząca obiektu:
- Dwory szlacheckie powiatu sochaczewskiego w XVIII i XIX wieku, http://dwory_sochaczewskie.webpark.pl/gradow.htm
- Jaroszewski T.S., Baraniewski W., Po pałacach i dworach Mazowsza, cz.I, Warszawa 1998.
- Libicki P., Libicki M., Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009.
- Terpiłowski J., Sto dworów Mazowsza, Warszawa 2009.

Zobacz inne dwory na stronie:

                                                         

 

Opracowanie projektu, treść, fotografie - Stowarzyszenie "Pospolite Ruszenie", 2009