Sochaczew Gawłów


gmina: Sochaczew

 powiat: Sochaczew


Wyświetl większą mapę

Według wpisu w Krajowym Rejestrze Zabytków: „zespół dworski, ul. Gawłowska 148, 1880-90: dwór, nr rej.: 549 z 26.07.1980, park, nr rej.: 506 z 8.11.1978”

Obiekt: murowany z cegły, otynkowany

Historia:  Dwór został wybudowany w latach 1880 – 1890 dla Bolesława Gołębiowskiego. Na przełomie XIX i XX wieku należał do Władysława Łubińskiego. W dwudziestoleciu międzywojennym stał się własnością przemysłowca Konstantego Blumsztajna, właściciela fabryki tekstylnej wzniesionej przez niego w sąsiedztwie. W tym samym czasie budynek przebudowano, nadając mu późnobarokowy i klasycystyczny charakter. W czasie II wojny światowej mieścił się tu niemiecki szpital wojskowy, a już we wrześniu 1946 roku utworzony został Państwowy Dom Pomocy Społecznej, który mieści się tu do dziś.

Styl architektoniczny: Pierwotny budynek dworu przypisywany jest architektowi Władysławowi Marconiemu. Dzisiejszy kształt zawdzięcza remontowi przeprowadzonemu na zlecenie Blumsztajna. Budynek piętrowy, podpiwniczony, nakryty czterospadowym dachem, zwieńczony trójkątnym frontonem z owalnym okienkiem w tympanonie. Wejście poprzedza murowany przedsionek, nad nim znajduje się taras. Od ogrodu oryginalny, smukły, półokrągły ryzalit. 

Stan zachowania: Dwór i park w stanie dobrym. 

Własność: Skarbu Państwa, w gestii Starostwa Sochaczew (w planach sprzedaż budynku)

Aktualne zagospodarowanie: Dom Pomocy Społecznej

Ostatnia wizyta ekipy Stowarzyszenia "Pospolite Ruszenie": 21.04.2009.

Bibliografia dotycząca obiektu:
- Jaroszewski T., Baraniewski W., Po pałacach i dworach Mazowsza, cz. I, Warszawa 1998.
- Libicki P., Libicki M., Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009.
- Terpiłowski J., Sto dworów Mazowsza, Warszawa 2009.
- Turczyk A.G., Z Ziemi Sochaczewskiej, Sochaczew 2002.

Zobacz inne dwory na stronie:

Opracowanie projektu, treść, fotografie - Stowarzyszenie "Pospolite Ruszenie", 2009