Zdunowo 

  gmina: Załuski 

  powiat: Płońsk


Wyświetl większą mapę

Według wpisu w Krajowym Rejestrze Zabytków: „zespół dworski, XVIII/XIX, pocz. XX, nr rej.: A-186 z 1.06.1980: dwór, park z aleją lipową”

Obiekt: murowany, z cegły, otynkowany

Historia: Od 1782 roku Zdunowo było własnością Tadeusza Czerskiego, pułkownika wojsk koronnych, a od początku XX – Stanisława i Cecylii Jaworowskich herbu Lubicz, dla których wzniesiono pałac. W czasie okupacji był on użytkowany przez Niemców. W 1946 roku na mocy dekretu o reformie rolnej majątek został przejęty przez Skarb Państwa. Początkowo stacjonowały w nim wojska radzieckie, później stał się siedzibą Wojska Polskiego. Kolejnymi użytkownikami były: Dom Dziecka, Szkoła Podstawowa, Szkoła Ogrodnicza, a ostatecznie Kombinat Rolny w Nacpolsku. Pozostawione przez wiele lat bez opieki, pałac i park popadły w ruinę. W czerwcu 1989 majątek został kupiony przez osoby prywatne. W chwili przekazania był doszczętnie zdewastowany. Obecni właściciele przeprowadzili gruntowny remont pałacu. Wzmocniono fundamenty, wykonano izolację, odwodnienie i ocieplenie. Wymieniono stropy i dach, wykonano od nowa wszystkie instalacje. Pieczołowicie odtworzono elewację, stolarkę okienną i drzwiową, sztukaterie oraz podłogi. Zrewaloryzowano park i stawy, przywracając im dawną świetność. W 2009 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nagrodził rewaloryzację pałacu w konkursie „Zabytek zadbany”.

Styl architektoniczny: Skomponowany w stylu późnego baroku zaprojektowany był w kręgu wiedeńskiego atelier architektonicznego Fellner & Helmer.  Budowla parterowa, nakryta dachem łamanym, z trójosiową piętrową częścią środkową wyraźnie wyodrębnioną i zwieńczoną falistym szczytem. Skromny, dwukolumnowy ganek nawiązujący stylistycznie do "dworku polskiego". 

Stan zachowania: Dwór po gruntownym remoncie, w bardzo dobrym stanie.

Własność: prywatna 

Aktualne zagospodarowanie: Hotel,  restauracja, centrum konferencyjne (www.palaczdunowo.pl)

Ostatnia wizyta ekipy Stowarzyszenia "Pospolite Ruszenie": 19.04.2009.

Bibliografia dotycząca obiektu:
- Jaroszewski T., Baraniewski W., Po pałacach i dworach Mazowsza, t. I, Warszawa 1995.
- Libicki P., Libicki M., Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009.
- Terpiłowski J., Sto dworów Mazowsza, Warszawa, 2009.

Zobacz inne dwory na stronie:

Opracowanie projektu, treść, fotografie - Stowarzyszenie "Pospolite Ruszenie", 2009