Popielżyn 

Zawady 

  gmina: Joniec 

  powiat: Płońsk


Wyświetl większą mapę

Według wpisu w Krajowym Rejestrze Zabytków: „zespół dworski, nr rej.: A-72 z 20.06.1958: dwór, ogród”

Obiekt: murowany, z cegły, otynkowany

Historia: Dwór w Popielżynie Zawadach powstał w pierwszej połowie XIX w., zaś samą miejscowość po raz pierwszy odnotowano w 1839 r. na "Topograficznej Karcie Królestwa Polskiego". Właścicielami majątku byli kolejno Radziccy oraz Zofia Nowakowska. Podczas II wojny światowej w dworze stacjonowali Niemcy. Ostatnimi właścicielami byli: rzeźbiarka i malarka Zofia Trzcińska-Kamińska oraz jej mąż Zygmunt Kamiński, grafik, malarz, profesor architektury,  autor Godła Polski z 1927r. Po wojnie majątek znacjonalizowano. Właścicielka odzyskała go ponownie w latach 50. W latach 70 dwór wraz z parkiem sprzedany został państwowej firmie, która urządziła na tym terenie ośrodek kolonijny. Obecnie własność prywatna.

Styl architektoniczny: Budynek parterowy z piętrową wystawką w części środkowej, wspartą na dwóch kolumnach. Nakryty naczółkowym dachem. Dwie przybudówki po obu stronach. 

Stan zachowania: Dwór po gruntownym remoncie, w bardzo dobrym stanie.

Własność: prywatna (obecni właściciele wystawili dwór na sprzedaż)

Aktualne zagospodarowanie: Z przeznaczeniem na hotel, restaurację.

Ostatnia wizyta ekipy Stowarzyszenia "Pospolite Ruszenie": 18.04.2009.

Bibliografia dotycząca obiektu:
- http://akacjowydwor.com/
- Libicki P., Libicki M., Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009.
- Terpiłowski J., Sto dworów Mazowsza, Warszawa, 2009.

Zobacz inne dwory na stronie:

 

 

Opracowanie projektu, treść, fotografie - Stowarzyszenie "Pospolite Ruszenie", 2009