Nowe Koziminy

gmina: Płońsk

 powiat: Płońsk


Wyświetl większą mapę

Według wpisu w Krajowym Rejestrze Zabytków: „zespół dworski, pocz. XX, nr rej.: A-316 z 3.06.1997: dwór, drewn.; budynek gospodarczy; piwnica; park”

Obiekt: drewniany

Historia:  Pod koniec XVIII wieku Koziminy były własnością Dziecieckich. Ostatni właściciele – Żołędziowscy.

Styl architektoniczny: Dwór powstał ok. 1925 roku, prawdopodobnie w wyniku gruntownej przebudowy wcześniejszej siedziby. Parterowy, kryty dwuspadowym dachem, z sionką.

Stan zachowania: Dom zaniedbany. 

Własność: Skarbu Państwa  

Aktualne zagospodarowanie: zamieszkany przez kilka rodzin.

Ostatnia wizyta ekipy Stowarzyszenia "Pospolite Ruszenie": 17.04.2009.

Bibliografia dotycząca obiektu:
- Libicki P., Libicki M., Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009.
- Terpiłowski J., Sto dworów Mazowsza, Warszawa 2009.

Zobacz inne dwory na stronie:

Opracowanie projektu, treść, fotografie - Stowarzyszenie "Pospolite Ruszenie", 2009