Dalanówko

gmina: Płońsk

 powiat: Płońsk


Wyświetl większą mapę

Według wpisu w Krajowym Rejestrze Zabytków: „zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-278 z 5.05.1994: dwór, park”

Obiekt: murowany z cegły

Historia:  W 1783 roku Dalanówko było własnością Łempickich, w 1830 - Pankracego Jaroszewskiego,a  w 1909 roku Lucjana Klamborowskiego. W końcu lat dwudziestych XX wieku właścicielem był Stefan Sokołowski. W rękach rodziny Sokołowskich majątek pozostał do końca II wojny światowej. Później upaństwowiony. Ostatnio - własność prywatna popadająca w ruinę.

Styl architektoniczny: Dwór wzniesiony pod koniec XIX wieku, nieregularny, parterowy, z dwoma ryzalitami w elewacji frontowej i dwoma w ogrodowej - piętrowym, w którym znajduje się wejście oraz parterowym na skraju. Nad wszystkimi częściami dwuspadowe dachy.

Stan zachowania: Dwór w ruinie, zdziczały park.

Własność: prywatna 

Aktualne zagospodarowanie: pustostan

Ostatnia wizyta ekipy Stowarzyszenia "Pospolite Ruszenie": 17.04.2009.

Bibliografia dotycząca obiektu:
- Libicki P., Libicki M., Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009.
- Terpiłowski, J., Sto dworów Mazowsza, Warszawa 2009.

Zobacz inne dwory na stronie:

                             

 

Opracowanie projektu, treść, fotografie - Stowarzyszenie "Pospolite Ruszenie", 2009