Późniejsze, piętrowe skrzydło dworu

 

Grodkowo

gmina: Wyszogród

 powiat: Płock


Wyświetl większą mapę

Według wpisu w Krajowym Rejestrze Zabytków: „zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 509 z 5.06.1979: dwór, park”

Obiekt: ruiny dworu murowanego z cegły

Historia:  W XV i XVI wieku Grodkowo należało do Łosiów herbu Dąbrowa. Pod koniec XVIII wieku - Wojciecha Józefa Nakwaskiego, pisarza ziemskiego wyszogrodzkiego. Od 1823 roku do II wojny światowej w rękach Dziewanowskich, którzy wybudowali dwór. Ostatnim właścicielem Grodkowa był Kazimierz Dziewanowski, pierwszy starosta płocki po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, zamordowany przez Niemców w 1942 roku w Dachau. Po wojnie majątek przejęty na rzecz Skarbu Państwa. O kliku lat - własność prywatna.

Styl architektoniczny: Z dostępnych opisów wynika, że był to budynek parterowy, nakryty dachem naczółkowym z sionką o półkoliście wykrojonych oknach i wejściu.

Stan zachowania: Z dawnej siedziby pozostało tylko późniejsze piętrowe skrzydło, wzniesione na początku XX wieku. Z budynku XIX-wiecznego dworu pozostały tylko ruiny. Park zdziczały i zdewastowany. W pobliżu bloki mieszkańców byłego PGR.

Własność: Agencji Nieruchomości Rolnych w Łodzi

Aktualne zagospodarowanie: pustostan, ruiny

Ostatnia wizyta ekipy Stowarzyszenia "Pospolite Ruszenie": 10.04.2009.

Bibliografia dotycząca obiektu:
- Libicki P., Libicki M., Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009.
- Terpiłowski J., Sto dworów Mazowsza, Warszawa 2009.

Zobacz inne dwory na stronie:

                           Ruiny oficyny

                          Staw w parku dworskim

Opracowanie projektu, treść, fotografie - Stowarzyszenie "Pospolite Ruszenie", 2009