Sufczyn


gmina: Kołbiel

powiat: Otwock


Wyświetl większą mapę

Według wpisu w Krajowym Rejestrze Zabytków: zespół dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: 763 z 1.12.1966: dwór, park"

Obiekt: murowany z cegły, otynkowany

Historia: Sufczyn do końca XVIII wieku należał do Suffczyńskich. Później do Laskowskich, dla których w 1827 roku został wzniesiony dwór. Dwór pozostawał w rękach prywatnych do końca II wojny światowej. Po wojnie został odkupiony od właścicieli prywatnych i został własnością wsi i gminy. Mieściła się w nim szkoła, a następnie zakład krawiecki. Obecnie stoi pusty.

Styl architektoniczny: Klasycyzujący, parterowy, nakryty czterospadowym dachem z wystawkami w obu elewacjach zwieńczonymi trójkątnymi szczytami. W występie elewacji frontowej wgłębny portyk o dwóch doryckich kolumnach. W elewacji ogrodowej dworu podobna wnęka o dwóch kolumnach toskańskich.

Stan zachowania: Dwór wymaga remontu, park zdziczały.Elewacja ogrodowaZbliżenie na zniszczony ganek dworu

Własność: gminy Kołbiel  

Aktualne zagospodarowanie: pustostan

Ostatnia wizyta ekipy Stowarzyszenia "Pospolite Ruszenie": 16.04.2009.

Bibliografia dotycząca obiektu:
- Libicki P., Libicki M., Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009.
- Terpiłowski, J., Sto dworów Mazowsza, Warszawa 2009.

Zobacz inne dwory na stronie:

Opracowanie projektu, treść, fotografie - Stowarzyszenie "Pospolite Ruszenie", 2009