Rudzienko 

  gmina: Kołbiel 

  powiat: Otwock


Wyświetl większą mapę

Według wpisu w Krajowym Rejestrze Zabytków: „zespół dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: 653/62 z 9.04.1962 oraz A-319 z 29.12.1983: dwór, drewn. (przeniesiony), oficyna, lamus, pozostałości parku”

Obiekt: drewniany

Historia: Dwór w Rudzienku związany był od początku swego istnienia z folwarkiem i wsią Rudzienko położonymi przy dawnym  trakcie handlowym z Czerska do Liwa. Pierwszym właścicielem Rudzienka był Mroczek z Kołbiela Jadeński /1422/. Później przeszło ono w posiadanie Kolibielskich, Gościańskich wreszcie Rudzieńskich h. Prus. W posiadaniu tych ostatnich pozostawało od połowy XVI wieku do roku 1788. Następni właściciele to: Marianna Chrzanowska, Adam Dzwonkowski, Józef Rogowski. Ostatnim właścicielem Rudzienka był Jan Świętochowski. W roku 1946 majątek został przejęty na Skarb Państwa i rozparcelowany, dwór zaś w rok później nieznacznie przebudowano i ulokowano w nim szkołę podstawową, która mieściła się w nim do roku 1989, kiedy to przeniesiono ją do pobliskiego, nowo wybudowanego budynku. W latach 90. dwór stał opustoszały i niszczał. W 2001 roku został rozebrany i przeniesiony do Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego w Suchej k. Grębkowa zorganizowanego przez prof. Marka Kwiatkowskiego, wieloletniego dyrektora warszawskich Łazienek.

Styl architektoniczny: Dwór klasycystyczny, drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany. Parterowy, na planie wydłużonego prostokąta. Od frontu portyk o czterech kolumnach toskańskich zwieńczony trójkątnym szczytem. Dach czterospadowy, kryty gontem. Lamus murowany z cegły, otynkowany. Powstał współcześnie z dworem. Parterowy na wysokich piwnicach. Od frontu ganek o dwóch kolumnach.

Stan zachowania: Dwór w bardzo dobrym stanie, pieczołowicie odrestaurowany w Muzeum w Suchej. W samym Rudzienku - resztki zdziczałego parku i ruiny lamusa. 

Własność: dwór przeniesiony do Suchej - własność prywatna, teren w Rudzienku oraz ruiny lamusa - własność Skarbu Państwa 

Aktualne zagospodarowanie: dwór - obiekt muzealny, pozostałości w Rudzienku - pustostan

Ostatnia wizyta ekipy Stowarzyszenia "Pospolite Ruszenie": 15.04.2009.

Bibliografia dotycząca obiektu:
- Jaroszewski T., Baraniewski W., Po pałacach i dworach Mazowsza, t. I, Warszawa 1995.
- Libicki M., Libicki P., Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009.
- Terpiłowski J., Sto dworów Mazowsza, Warszawa, 2009.

Zobacz inne dwory na stronie:

Opracowanie projektu, treść, fotografie - Stowarzyszenie "Pospolite Ruszenie", 2009