Fronton dworu

 
Celestynów


gmina: Celestynów

powiat: Otwock


Wyświetl większą mapę

Według wpisu w Krajowym Rejestrze Zabytków: „zespół dworski, ul. Otwocka 18, 1869, nr rej.: 1416-A z 28.03.1990: dworek, park”

Obiekt: murowany z cegły, otynkowany

Historia: W pierwszej połowie XIX wieku Leopold Radziński, odziedziczył po swoim ojcu, Józefie, dobra, na których wybudował drewniany dwór, założył księgę wieczystą pod nazwą Radzin i spędzał w majątku lato. Obecnie istniejący dwór w majątku "Radzin" wzniesiony został w latach 1872-75 przez Celestyna Polakiewicza, spadkobiercę bezpotomnie zmarłego Leopolda Radzińskiego. Prawdopodobnie od imienia Polakiewicza, lub córki jego Celestyny, pochodzi obecna nazwa Celestynów. Kolejnymi właścicielami majątku byli Niezabitowscy, a po nich rodzina Schwarschteinów.W latach 1927-1929 majątek był w posiadaniu rodziny Rosłońców, a do roku 1944 - Zalewskich z Przydromirskimi. Wówczas to część Radzina została dobrowolnie rozparcelowana przez właścicieli. Do roku 1940 działała w majątku cegielnia. Przestała funkcjonować, gdy hitlerowcy wymordowali jej pracowników. W miejscu, gdzie ona istniała pozostał jedynie komin i stawy, z których wydobywano glinę. W czasie drugiej wojny światowej dwór był bazą żołnierzy Armii Krajowej i Szarych Szeregów. Prowadzone też tu były komplety tajnego nauczania. Po wojnie w dworze mieścił się internat dla uczennic liceum, a potem kilka klas szkoły podstawowej. W części wschodniej budynku znajdowało się mieszkanie właścicielki. Reforma rolna nie objęła majątku z uwagi na jego niewielką powierzchnię (nie przekraczał 50 ha). Właścicielką resztówki i dworu do roku 1970 była Maria Krystosiak. Zaniedbany i częściowo zrujnowany dwór, wraz z przylegającym do niego parkiem kupiła w roku 1975 rodzina Mallendowiczów. Wiele pieniędzy pracy pochłonęło doprowadzenie budynku do stanu używalności. Ściany odgrzybiono i odnowiono tynki, wymieniono zmurszałe podłogi, okna i drzwi.

Styl architektoniczny: Styl willowy, budynek na planie kwadratu, parterowy z różnej wielkości i nieco cofniętymi względem elewacji frontowej parterowymi przybudówkami. Wejście z czterokolumnowym gankiem wspierającym balkon. Niski, czterospadowy dach. Elewacja ogrodowa

Stan zachowania: Dwór i park w bardzo dobrym stanie.

Własność: prywatna 

Aktualne zagospodarowanie: pensjonat, organizacja przyjęć weselnych, centrum konferencyjne

Ostatnia wizyta ekipy Stowarzyszenia "Pospolite Ruszenie": 16.04.2009.

Bibliografia dotycząca obiektu:
- Libicki P., Libicki M., Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009.
- Terpiłowski, J., Sto dworów Mazowsza, Warszawa 2009.
- http://www.dworradzin.pl/kontakt.php
      

Zobacz inne dwory na stronie:

Opracowanie projektu, treść, fotografie - Stowarzyszenie "Pospolite Ruszenie", 2009