Trębki Nowe 

  gmina: Zakroczym 

  powiat: Nowy Dwór Maz.


Wyświetl większą mapę

Według wpisu w Krajowym Rejestrze Zabytków: „zespół dworski, XVIII, 1929-1930, nr rej.: 1217 z 6.01.1983: dwór, budynek gospodarczy, ogród”

Obiekt: murowany z cegły, otynkowany

Historia: W końcu XVIII wieku miejscowość należała do Zielińskich, później do Jaworskich, którzy w I poł. XVIII wieku wybudowali tu dwór. W wyniku represji popowstaniowych pogorszyła się sytuacja materialna rodu i w początkach XX wieku majątek został rozparcelowany, a dwór sprzedany spółce okolicznych gospodarzy. W 1929 roku decyzją Starosty Płońskiego, dwór wraz z 6 morgami ziemi został wykupiony przez Skarb Państwa i od 1930 roku mieścił dom starców. W 1942 roku przejęty przez Niemców i do 1944 roku działała we dworze szkoła Hitlerjugend, a potem magazyn wojskowy Wehrmachtu. Po wojnie we dworze zorganizowano szkołę podstawową, która funkcjonowała tam do 1972 roku. Brak funduszy na remont oraz stale pogarszający się stan dworu zmusiły władze do zlikwidowania szkoły i decyzją Rady Gminy Zakroczym postanowiono obiekt rozebrać. Na szczęście znaleźli się prywatni właściciele, którzy zdecydowali się kupić dwór.

Styl architektoniczny: Obecny kształt dworu jest efektem rozbudowy (przedłużenia) z ok. 1930 r. wcześniejszej, osiemnastowiecznej siedziby. Powstała wydłużona, parterowa budowla nakryta dachem naczółkowym, z dwiema symetrycznie rozmieszczonymi sionkami w formie zabudowanych dwukolumnowych ganków nakrytych dwuspadowymi daszkami. Pomiędzy sionkami oryginalny dwukolumnowy podcień. W elewacji ogrodowej - taras.

Stan zachowania: Dwór i park w bardzo dobrym stanie

Własność: prywatna  

Aktualne zagospodarowanie: Centrum konferencyjne „Jaworowy Dwór” www.jaworowydwor.pl 

Ostatnia wizyta ekipy Stowarzyszenia "Pospolite Ruszenie": 10.04.2009.

Bibliografia dotycząca obiektu:
- Libicki P., Libicki M., Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009.
- Terpiłowski J., Sto dworów Mazowsza, Warszawa, 2009.

Zobacz inne dwory na stronie:

Opracowanie projektu, treść, fotografie - Stowarzyszenie "Pospolite Ruszenie", 2009