Kuflew

gmina: Mrozy, 

powiat: Mińsk Mazowiecki


Wyświetl większą mapę

Według wpisu w Krajowym Rejestrze Zabytków: „zespół dworski, 2 poł. XIX, XX, nr rej.: A-333 z 30.12.1983 i z 18.09.1997:  oficyna,  obora, park z aleją dojazdową”

Obiekt: murowany z cegły

Historia:  W 1842 r. dobra Kuflewskie stanowiły posag, który do zawartego w tym roku małżeństwa z Bronisławem Dąbrowskim (synem wodza Legionów) wniosła Weronika Korzbok - Łącka. Mniej więcej w tym czasie powstaje zespół dworsko-parkowy, w którym państwo Dąbrowscy mieszkali do 1846 r., kiedy to władze carskie, za przygotowanie powstania zbrojnego przez Bronisława Dąbrowskiego, skonfiskowały majątek. Przez 18 lat Weronika starała się odzyskać utracone dobra i dzięki poparciu samego cara Aleksandra I udało jej się tego dokonać. Kuflew ponownie stał się jej własnością po powstaniu styczniowym. W swoim dworze mieszkała aż do śmierci, czyli do 1896 r. Następnie Kuflew był własnością Szweycerów. Po II wojnie mieściła się tu Gminna Biblioteka Publiczna, ośrodek zdrowia oraz mieszkania. W 1998 gmina sprzedała dwór wraz z parkiem przedsiębiorcy z Warszawy, w którego rękach dwór pozostawał przez następne 7 lat, niszczejąc i popadając w ruinę. Od 2005 roku – Kuflew stał się własnością polsko-angielskiego małżeństwa, które wysiedliło dotychczasowych lokatorów z budynków przylegających do dworu i rozpoczęło intensywny remont posiadłości.

Styl architektoniczny: Budynek parterowy, z mieszkalnym poddaszem. Na planie wydłużonego prostokąta z węższą prostokątną przybudówką przy prawym boku, z drewnianą oszkloną werandą zwieńczoną trójkątnym szczytem w elewacji frontowej oraz z trójosiowym ryzalitem również zwieńczonym trójkątnym szczytem od ogrodu. Dach dwuspadowy. Pozostałości rozległego parku krajobrazowego z początku XIX w. z dwiema alejami lipowymi oraz okazami dębów i grabów.

Stan zachowania: Dwór w trakcie remontu.

Własność: prywatna 

Aktualne zagospodarowanie: trwa remont

Ciekawostki:  Fotograficzną dokumentację renowacji dworu oraz zdjęcia archiwalne można obejrzeć na stronie internetowej: http://www.dworek-kuflew.com/index.html (strona w języku angielskim).

Ostatnia wizyta ekipy Stowarzyszenia "Pospolite Ruszenie": 15.04.2009.

Bibliografia dotycząca obiektu:
- Jaroszewski T., Baraniewski W., Po pałacach i dworach Mazowsza, cz. I, Warszawa 1995.
- Libicki P., Libicki M., Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009.
- Terpiłowski J., Sto dworów Mazowsza, Warszawa, 2009.

Zobacz inne dwory na stronie:

   

 

Opracowanie projektu, treść, fotografie - Stowarzyszenie "Pospolite Ruszenie", 2009