Żaków

gmina: Siennica

powiat: Mińsk Maz.


Wyświetl większą mapę

Według wpisu w Krajowym Rejestrze Zabytków: „zespół dworski, XIX, pocz. XX, nr rej.: 191 z 20.11.1959: dwór, park”

Obiekt: murowany z cegły

Historia:  W końcu XVIII wieku Żaków należał do Rudzińskich. Później zmieniał właścicieli (m.in. Wierzbiccy, Stawiarscy, Kieniewicze). W 1949 roku budynek wraz z przyległą ziemią (ok. 2ha) zakupiła gromada wsi Żaków i przeznaczyła na szkołę podstawową, której służył do 1999 roku.

Styl architektoniczny: Eklektyzm. Klasycystyczny, dwukolumnowy portal poprzedzający wejście, neogotycki schodkowo-sterczynowy szczyt części piętrowej. Przed wejściem oraz w obu bocznych elewacjach tarasy ujęte tralkowatymi balustradami. Dachy dwuspadowe. Guzy rozetki  rozrzucone na belkowaniu i fryzach. 

Stan zachowania: Dwór w bardzo złym stanie, widoczne ślady rozpoczętego i przerwanego remontu.

Własność: prywatna 

Aktualne zagospodarowanie: pustostan

Ostatnia wizyta ekipy Stowarzyszenia "Pospolite Ruszenie": 14.04.2009.

Bibliografia dotycząca obiektu:
- Libicki P., Libicki M., Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009.
- Terpiłowski J., Sto dworów Mazowsza, Warszawa 2009.

Zobacz inne dwory na stronie:

Opracowanie projektu, treść, fotografie - Stowarzyszenie "Pospolite Ruszenie", 2009