Stara Niedziałka

gmina: Mińsk Mazowiecki

powiat: Mińsk Mazowiecki


Wyświetl większą mapę

Według wpisu w Krajowym Rejestrze Zabytków: „zespół dworski, 2 poł. XIX w., nr rej. A-332 z 30.12.1983: dwór, park”

Obiekt: murowany z cegły, otynkowany

Historia:  Do 1783 roku właścicielami majątku byli Niedziałkowscy. W XIX wieku – Jezierscy. Dwór został wzniesiony w II poł. XIX wieku dla Jana Schielego, który był współwłaścicielem warszawskiego browaru pod nazwą: "Browar Schielle - Busch Spółka Akcyjna". Na stałe mieszkał w Warszawie, a tu przyjeżdżał w czasie wolnym od pracy na relaks i wypoczynek. Był współzałożycielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedziałce, która zarejestrowana została w 1930 roku. Po drugiej wojnie światowej dwór w Niedziałce został rozparcelowany. Od 1955 roku we dworze mieściła się szkoła podstawowa. Część majątku przeszła pod Państwowy Fundusz Ziemi. Na byłym terenie dworskim powstała Międzykółkowa Baza Maszynowa. Obecnie własność prywatna.

Styl architektoniczny: Dwór klasycystyczny, parterowy, z ryzalitem na osi elewacji frontowej i ogrodowej, przechodzącym w zwieńczoną trójkątnym naczółkiem wystawkę w dwuspadowym dachu. Dwuspadowy dach. W czasie ostatniego remontu dobudowano od frontu portyk złożony z dwóch par kolumn, na frontonie herb obecnego właściciela „Pobóg”. Do dworu przylega przybudówka, przekształcona w ostatnich latach.

Stan zachowania: Dwór i park w bardzo dobrym stanie.

Własność: prywatna  

Aktualne zagospodarowanie: rezydencja  

Ostatnia wizyta ekipy Stowarzyszenia "Pospolite Ruszenie": 14.04.2009.

Bibliografia dotycząca obiektu:
- Libicki P., Libicki M., Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009.
- Terpiłowski, J., Sto dworów Mazowsza, Warszawa 2009.

Zobacz inne dwory na stronie:

Opracowanie projektu, treść, fotografie - Stowarzyszenie "Pospolite Ruszenie", 2009