Pozostałości bramy wjazdowej

 

Ruda

gmina: Dębe Wielkie 

powiat: Mińsk Maz.


Wyświetl większą mapę

Według wpisu w Krajowym Rejestrze Zabytków: „zespół dworski, nr rej.: 651/62 z 9.04.1962 oraz 154 z 5.02.1993: dwór, drewn. (nie istnieje ?), park z aleją dojazdową”

Obiekt: nie istnieje

Historia:  W 1783 roku Ruda była własnością Aleksandra Borzęckiego, podstolego koronnego. W XX wieku w rękach Starzyńskich. W okresie międzywojennym we dworze majątku Ruda mieszkał z rodziną Marian hrabia Starzyński herbu Lis, który zbudował na Mieni cały system melioracyjny regulujący wylewającą stale rzekę – tamę, jazy i stawy rybne – tzw. Stawy Kroczkowe i Łąkowe. Ostatni właściciel majątku - Aleksander Starzyński.

Styl architektoniczny: Wiadomo tylko, że dwór pochodził z XVIII wieku i był drewniany.

Stan zachowania: Dworu brak (rozebrany został w latach 60. XX wieku), zrujnowana brama prowadzi do zdziczałego parku (fotografia).

Własność: Skarbu Państwa 

Aktualne zagospodarowanie: brak, zdziczały park  

Ostatnia wizyta ekipy Stowarzyszenia "Pospolite Ruszenie": 13.04.2009.

Bibliografia dotycząca obiektu:
- Libicki P., Libicki M., Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009.
- Terpiłowski J., Sto dworów Mazowsza, Warszawa 2009.

Zobacz inne dwory na stronie:

Opracowanie projektu, treść, fotografie - Stowarzyszenie "Pospolite Ruszenie", 2009