Ruda Pniewnik

gmina: Dobre 

powiat: Mińsk Mazowiecki

 


Wyświetl większą mapę

Według wpisu w Krajowym Rejestrze Zabytków: „zespół dworski, XIX/XX, nr rej.: 189 z 20.11.1959: dwór, park”

Obiekt: murowany z cegły, otynkowany

Historia:  Niegdyś wieś Piwki. W II poł. XIX wieku własność Godlewskich, w XX wieku – Surdykowskich. Ostatnim właścicielem majątku był Wacław Golian. Po wojnie majątek rozparcelowano, we dworze mieściła się szkoła.

Styl architektoniczny: Dwór w charakterze willowym, wzniesiony na początku XX wieku. Parterowy, nakryty dachem łamanym, z ryzalitem na osi elewacji ogrodowej przechodzącym w wystawkę dachową. W elewacji frontowej dwukolumnowy ganek, dobudowany w późniejszym czasie. Powyżej wystawka dachowa. W elewacji bocznej piętrowy ryzalit.

Stan zachowania: dwór po remoncie, w bardzo dobrym stanie. 

Własność: prywatna 

Aktualne zagospodarowanie: na cele mieszkalne

Ciekawostki: Zygmunt Pełka, tutejszy młynarz z dziada pradziada, opowiadał taką historię: „W sobotni wieczór końca XIX w. do hipoteki w Warszawie przyszła hrabina, by zdeponować dużą sumę rubli w złocie. Notariusza już nie było. Pieniądze schował w kasie pancernej podsędek. W poniedziałek nie było ani podsędka, ani pieniędzy. Ów mężczyzna kupił Piwki z drewnianym dworem, ubezpieczył go, spalił, wziął odszkodowanie i zbudował w 1907 r. murowany dwór. Posiadając cegielnię, stawiał kolejne budynki. Folwark doprowadził do świetności. Sprzedał go przed wojną. Ostatniego właściciela Teodora Wacława Goliana, który miał warszawską fabrykę makaronów, wyprowadziła stąd Armia Czerwona.”

Ostatnia wizyta ekipy Stowarzyszenia "Pospolite Ruszenie": 22.04.2009.

Bibliografia dotycząca obiektu:
- Libicki P., Libicki M., Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009.
- Terpiłowski J., Sto dworów Mazowsza, Warszawa 2009.

Zobacz inne dwory na stronie:

Opracowanie projektu, treść, fotografie - Stowarzyszenie "Pospolite Ruszenie", 2009