Dwór od frontu

 

Dłużew

gmina: Siennica, 

powiat: Mińsk Maz.


Wyświetl większą mapę

Według wpisu w Krajowym Rejestrze Zabytków: „zespół dworski XIX-XX wiek, nr rej. A-384 z 25.02.1986: dwór, park”

Obiekt: murowany z cegły, otynkowany

Historia:  Dłużew – gniazdo Dłużewskich, herbu Pobóg od XVI wieku aż do 1937 roku. Jeden z niewielu dużych majątków, które przez tak długi okres czasu pozostawały w rękach jednego rodu. W 1946 roku dwór został przejęty przez Skarb Państwa i stał się siedzibą szkoły podstawowej. W 1978 r. dwór wraz z otaczającym go parkiem przekazano warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i jest wykorzystywany jako "Dom pracy twórczej".

Styl architektoniczny: Dwór parterowy, nakryty czterospadowym dachem, cztery pary toskańskich kolumn w portyku, dźwigające trójkątny fronton z herbem właścicieli "Pobóg". Dwór zbudowany według projektu Jana Heuricha młodszego. Projekt nawiązywał do architektury klasycystycznej XVIII i XIX wieku. W ocenie wielu badaczy dwór w Dłużewie zapoczątkował tzw. „styl polski” w architekturze siedzib ziemiańskich na terenie zaboru rosyjskiego. 

Stan zachowania: Dwór i park w dobrym stanie.

Własność: Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

Aktualne zagospodarowanie: "Dom pracy twórczej" Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

Ciekawostki: Początkowo na miejscu starego, drewnianego dworu w Dłużewie miał stanąć nowy, okazały dom w stylu zakopiańskim, zaprojektowany przez Stanisława Witkiewicza na prośbę Stanisława Dłużewskiego (na zdjęciu w prawym dolnym rogu). Do budowy jednak nie doszło, ponieważ ogromny pożar strawił zgromadzony na budowę materiał. W następstwie tego zdarzenia Dłużewski postanowił wznieść dwór murowany, nawiązujący stylem do dawnych siedzib polskiego ziemiaństwa.   

Dłużewscy słynęli jako świetni gospodarze i, jak byśmy dzisiaj to określili, przedsiębiorczy menedżerowie. Wyprodukowane w Dłużewie produkty mleczne sprzedawali w Warszawie pod szyldem Mleczarni Nadświdrzańskiej. Najbardziej znany punkt sprzedaży znajdował się w dwudziestoleciu w eksponowanym miejscu przy skrzyżowaniu Nowego Światu i Alej Jerozolimskich. Był uważany za pierwowzór barów mlecznych.

Ostatnia wizyta ekipy Stowarzyszenia "Pospolite Ruszenie": 14.04.2009.

Bibliografia dotycząca obiektu:
- Jaroszewski T.S., Baraniewski W., Po pałacach i dworach Mazowsza, cz. II, Warszawa 1999.
- Libicki P., Libicki M., Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009.
- Terpiłowski J., Sto dworów Mazowsza, Warszawa 2009.

Zobacz inne dwory na stronie:

Opracowanie projektu, treść, fotografie - Stowarzyszenie "Pospolite Ruszenie", 2009