Dwór od frontu

 

 

Boża Wola

gmina: Siennica 

              powiat: Mińsk Mazowiecki


Wyświetl większą mapę

Według wpisu w Krajowym Rejestrze Zabytków: „ zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 401 z 23.08.1991 i z 26.06.1996: dwór, park”

Obiekt: murowany z cegły, otynkowany

Historia:  W XVII i XVIII wieku Boża Wola była własnością Rudzieńskich, w 1872 roku Jana Małaszkiewicza i Ludwika Rychtera, od 1879 – Gustawa Zielińskiego, w 1899 – Ludwika Mycielskiego,a w 1905 - Ludwika Kozłowskiego. Jeszcze przed I wojną światową przeszła w ręce Marii Grimm. Potem własność Henryka Gustawa Brzeskiego, a od 1927 - Ireny Żółkiewskiej. W 1939 roku okrojony majątek kupił Wacław Gajewski, który pozostał właścicielem również po II wojnie. Od 1974 roku dwór należał do ks. prof. R. J. Chwaluczyka, który odrestaurował budynek dworu i w 1992 roku przekazał organizacji Opus Dei.

Styl architektoniczny: Dwór wzniesiony ok. 1900 roku, z wykorzystaniem murów wcześniejszej siedziby, parterowy, nakryty naczółkowym dachem z facjatami, z oryginalnym ryzalitem na osi, zwieńczonym falistym szczytem ze sterczynami. W dolnej kondygnacji podcień z arkadami, które harmonijnie korespondują z oknami piętra i trzema małymi wąskimi okienkami szczytu.

Stan zachowania: Dwór i park w bardzo dobrym stanie.

Własność: organizacji Opus Dei  Elewacja ogrodowa

Aktualne zagospodarowanie: Centrum Konferencyjno-Formacyjne „Dworek”, część dworu zamieszkana przez personel obsługujący centrum  

Ostatnia wizyta ekipy Stowarzyszenia "Pospolite Ruszenie": 14.04.2009. 

Bibliografia dotycząca obiektu: 
- Jaroszewski T., Baraniewski W., Po pałacach i dworach Mazowsza, cz. I, Warszawa 1995.
- Libicki P., Libicki M., Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009.
- Terpiłowski J., Sto dworów Mazowsza, Warszawa 2009.
- http://www.dworek.org.pl/index.php

Zobacz inne dwory na stronie:

Opracowanie projektu, treść, fotografie - Stowarzyszenie "Pospolite Ruszenie", 2009