A     B         D     E     F         H     I     J     K     L     Ł     M     N     O     P     R         T     U     W    

Na Mazowszu nie posiadającym jezior, gór czy wybrzeża morskiego, nasycenie zabytkowymi reliktami szlacheckiego budownictwa mieszkalnego jest bogactwem szczególnym. Pozostając narodowym dziedzictwem, stanowią one atrakcję turystyczną, odróżniającą ten region od innych krain Polski a nawet Europy i dlatego należy się im szczególna troska. Wiadomo powszechnie, że ludzi zwiedzających obce kraje przyciąga odmienność. I dlatego trzeba zachować i kontynuować styl budownictwa charakterystyczny dla danego obszaru, a zatem na Mazowszu (gdzie w XVI wieku mieszkało ok. połowy całej polskiej szlachty), to właśnie dwory powinny stanowić natchnienie dla inwestorów wznoszących zarówno rezydencje, jak i zwykle wiejskie domy mieszkalne.

   Jednak dotychczasowa informacja na temat zabytkowych dworów jest ciągle niepełna, wyrywkowa lub niedostatecznie upowszechniona (dzieła na ten temat spoczywają wszak w bibliotekach lub kupuje je wąska grupa ludzi). Dzięki cyfrowej bazie dworów Mazowsza każdy będzie mógł zaplanować odwiedzenie naszego regionu lub podjąć decyzję mającą na celu uratowanie niszczejącego obiektu w drodze obywatelskiej inicjatywy, czy nawet jego zakupu.

W opisie niektórych dworów zacytowano obszerne fragmenty następujących pozycji:
- Jaroszewski T., Baraniewski W., Po pałacach i dworach Mazowsza, cz. I, Warszawa 1995.
- Jaroszewwski T., Po pałacach i dworach Mazowsza, cz. II, Warszawa 1999.
- Jaroszewski T., Gierlach M., Po pałacach i dworach Mazowsza, cz. III, Warszawa 1998.
- Libicki P., Libicki M., Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań 2009.

Opracowanie projektu, treść, fotografie - Stowarzyszenie "Pospolite Ruszenie", 2011